Menu

10 tips om geloofwaardig en verbindend te communiceren

Als een tsunami komt de coronapandemie over  communicatiemedewerkers heen. Alle kennis en kunde wordt van stal gehaald. Als het over leven en dood gaat, wordt er snel geschakeld. Dan kan er vertaald worden zonder politieke discussies. Dan moet er inclusief gedacht worden. Mondkapjes, afstand houden, het vaccin, … iedereen moet mee in dit verhaal. Echter, vele medewerkers worstelen met de vraag hoe ze op een toegankelijk manier een divers publiek in onze hyperdiverse digitale samenleving kunnen bereiken. In het belang van iedereen mag nu geen enkele bevolkingsgroep uit de communicatieboot vallen, ook niet die groepen die kampen met sociale ongelijkheid. 

10 tips om verbindend en geloofwaardig te communiceren

Tijdens de aidspandemie in de vorige eeuw werden de allereerste campagnes gelanceerd met dreigende baselines zoals Open je ogen voor aids ze sluit. Nu wordt er vooral gemikt op sociale cohesie zoals #samentegencorona en 1 ploeg van 11 miljoen. Wil je dat deze verbindende boodschappen ook geloofwaardig overkomen bij je doelgroepen? Sleutels tot succes zijn het verankeren van de aandacht voor diversiteit in het DNA van je organisatie en het maximaal betrekken van je publiek  bij de communicatie. Onze 10 hefbomen zijn de volgende:

1. Een actief diversiteitsbeleid stimuleren

Alle medewerkers, top-down en bottom-up, werken mee om de aandacht voor diversiteit in de doelstellingen en de activiteiten van de organisatie op te nemen.

2. Zichtbare diversiteit uitstralen

Een divers team is creatief, heeft vele netwerken, bereikt meer mensen en trekt de beste talenten aan.

3. Een organisatie die integraal toegankelijk is

Iedereen moet evenveel kansen krijgen om van het aanbod en de dienstverlening te gebruik te maken.

4. Methodisch aan onderzoek doen

Voeling houden met de doelgroep kan via laagdrempelig methodisch onderzoek, zelf te organiseren.

5. Varieer het mediaverkeer

Zet een mix in van klassieke en nieuwe media. Sluit aan bij de digitale transitie, maar vergeet de digitale kloof niet.

6. Taal moet verstaanbaar zijn

Heldere teksten zijn voor iedereen te begrijpen, ook voor minder taalvaardige lezers.

7. Herkenbaar en representatief verbeelden

Laat diverse mensen, verschillende leefwijzen en achtergronden als vanzelfsprekend aan bod komen. Iedereen moet zich kunnen herkennen en erkend voelen.

8. Gemeenschappelijke belangen met verbindende verhalen overbrengen

Herkenbare en gedeelde verhalen werken verbindend en zorgen voor sociale cohesie.

9. Geloofwaardig en sensitief communiceren

Empathisch communiceren, ook naar groepen die kampen met sociale ongelijkheid, creëert vertrouwen bij iedereen.

10. Geef de doelgroep de kans om te participeren

Leg je oor te luisteren bij de doelgroep, doe aan co-creatie en geef structureel medezeggenschap.

 

Ingrid Tiggelovend is auteur van het handboek ‘Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie en marketing’ (€19,95) . Samen met ervaren en geëngageerde lesgevers coördineert ze de opleiding Diversiteitscommunicatie. Onlangs was ze gastspreker voor de provinciale collegagroepen van Kortom/VVSG.

Boek bestellen? Klik hier.
Meer lezen over de opleiding Diversiteitscommunicatie? Klik hier.