Menu

Nieuw boek! Diversiteitscommunicatie

We leven in een kleurrijke samenleving. Slaat de mainstream-op-blanke-Belgen gerichte communicatie nog aan? Herkent iedereen zich in de organisatie? Hoe leggen we de brug naar diverse burgers en gebruikers die (digitaal) allemaal verbonden zijn met elkaar?

Burgers gericht aanspreken vraagt meer van organisaties dan ooit tevoren. Met dit werkboek krijgen alle medewerkers een houvast om meer aansluiting te vinden bij de superdiverse samenleving en mensen te verbinden in plaats van te verdelen. Auteur is Ingrid Tiggelovend. Arteveldehogeschool en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid werkten mee.

Help, ons publiek kalft af !

De diversiteit onder de bevolking in Vlaanderen groeit sneller dan het aanpassingsvermogen van organisaties. Toch zijn tal van organisaties in verschillende sectoren nog altijd geen representatieve afspiegeling van hun publiek.

Door de veranderende samenstelling van de bevolking zien vele witte organisaties hun aanhang of lidmaatschap langzaam maar zeker dalen. Het traditionele publiek kalft af en er komen geen jongeren of nieuwe Vlamingen bij. Deze laatsten vinden er onvoldoende aansluiting, nemen het heft in handen en richten eigen organisaties en initiatieven op.

De (communicatie)medewerker is zoekende

“Herkennen mensen zich wel in onze communicatie? Of missen onze campagnes een groot deel van de doelgroep, omdat we vasthouden aan oer-Vlaamse gedachten en gewoontes? Doen we te veel aan communicatie vanuit onze persoonlijke belevingswereld dan wel vanuit publieksonderzoek en inzicht in de diversiteit van de doelgroep?”

Deze overweging van een communicatiemedewerker legt enkele pijnpunten bloot. (Communicatie)Medewerkers zijn overwegend witte geschoolde Vlamingen en ze komen te weinig in contact met mensen die dat niet zijn. Uit onderzoek van Arteveldehogeschool blijkt dat medewerkers het niet als een dwingende noodzaak aanvoelen om doelgroepen in al hun diversiteit te bereiken. Maar de urgentie neemt toe. Wie nu niet op diversiteit focust, verliest aanhang en vindt geen medewerkers meer.

De voornaamste drempel om geen rekening te houden met diversiteit is niet verbonden aan middelen, maar aan gewoonte en organisatiecultuur!
Uit ‘Diversiteit in overheidscommunicatie’ van Arteveldehogeschool

Een nieuw begrip: diversiteitscommunicatie

Hoe leg je de brug naar diverse burgers en gebruikers die allemaal (digitaal) verbonden zijn met elkaar? Ondanks alle verschillen tussen mensen is er ook veel verbondenheid. Met de introductie van het begrip ‘diversiteitscommunicatie’ houdt de auteur een pleidooi voor verbindende verhalen en geloofwaardige communicatiestrategieën naar een zo breed en zo divers mogelijk publiek.

Geen enkele bevolkingsgroep mag uit de communicatieboot vallen. Vele tips, bad en good practices, campagnes en communicatiematerialen passeren de revue. “Communicatiemedewerkers hebben machtige hefbomen in handen”, stelt Ingrid Tiggelovend. “Ze zitten op de juiste positie om verbinding te maken tussen de (meest kwetsbare) burgers en de organisatie.”

Diepgang & daadkracht

De inhoud van het boek is gevoed door verschillende bronnen. Een onderzoek bij 303 communicatiemedewerkers door Arteveldehogeschool, gesprekken met experten, de ervaringen van communicatiemedewerkers, de input van de dienst Diversiteitsbeleid, literatuuronderzoek, de actualiteit en de ervaringen van de auteur kruiden Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing.

Je vindt er ook doorverwijsinformatie naar databanken, boeken, websites, artikelen, cijfers, rapporten en boeiende organisaties en 102 voetnoten om verder op zoek te gaan. Met een zelfscan van 103 vragen krijg je meer inzicht in welke mate je zelf of jouw collega’s rekening houden met de superdiversiteit. 

Een absolute aanrader voor iedereen die inclusief wil werken en een breed publiek wil aanspreken.
Hanan Challouki, marketeer & oprichter Allyens/Mvslim.com

Meer weten?

De auteur, Ingrid Tiggelovend, is een geëngageerde communicatie- en sociale wetenschapper. Sinds 2004 publiceert ze over communiceren met een cultureel divers publiek en ondersteunt organisaties met veldonderzoek, campagnes en communicatiematerialen. Ze is ook oprichter van Studio Sesam en voorzitter van Vereniging Selectief Mutisme.

Op 13 mei leidt ze een gesprekstafel op het congres ‘De Helden van Kortom’ in Gent en op 12 juni begeleidt ze een workshop op de Communicatiekliniek van Socius, Faro, Herita & Publiq.

Inhoudsopgave/woordenindex: klik hier
Folder met meer info: klik hier

Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing is te bestellen via www.studiosesam.be/winkel of te verkrijgen in de boekhandel en kost € 24,95.