Menu

Nieuw! Hulpprogramma tegen praatangst

Sara was vijf toen haar ouders ontdekten dat ze op school niet sprak. De leerkracht vroeg haar ouders, Marie en Selim, of Sara thuis wel praatte. In de klas had ze het meisje nog niets horen zeggen. De vraag kwam als een verrassing voor de ouders. Thuis was Sara een echte praatvaar.

Vanaf toen viel het de ouders op dat ze in het bijzijn van andere volwassenen inderdaad erg stil was. Al snel bleek het meer te zijn dat haar verlegen karakter. Fluisteren lukte soms, vaak ook niet. Familiebezoeken werden een beproeving omdat Sara niet tegen haar ooms of nichtjes sprak. De ene zei dat het wel zou overgaan, dat ze haar verlegenheid wel zou overwinnen. Anderen twijfelden aan de opvoeding van de ouders of vonden Sara een koppig meisje. Toen Sara naar de lagere school ging, leerde ze zonder problemen lezen. Haar vinger opsteken deed ze nooit, praten met andere kinderen evenmin. Bij het begin van het tweede leerjaar raadde het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om hulp te zoeken. Het gezin kwam bij een kinderpsychiater terecht en de diagnose luidde: selectief mutisme.

Het kind wil en kan praten, maar het lukt gewoon niet

Selectief mutisme is een angststoornis: kinderen praten in bepaalde situaties jarenlang niet, ook al zijn het thuis vlotte praters. Selectief mutisme begint meestal op school tussen het derde en vijfde levensjaar. Het komt voor bij ongeveer 7 op 1.000 kinderen, vaker bij meisjes dan bij jongens. Meertalige kinderen vertonen vaker praatangst dan eentaligen. In elke middelgrote school zit er wel minstens een kind met selectief mutisme. De praatangst beïnvloedt het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De omgeving weet niet altijd goed hoe ze moeten omgaan met een kind dat selectief zwijgt of praat.

Hulpprogramma voor ouders, leerkrachten en therapeuten

Het Hulpprogramma biedt praktische handvaten aan om kinderen te ondersteunen en te leren praten op school. Het durven praten wordt spelenderwijs geoefend. In het boekje vindt de lezer ook vele tips om het kind thuis en op school te ondersteunen. De angstbarometer, de communicatieladder en de spreekcirkel maken het voor iedereen inzichtelijk.

De ondersteuning is een combinatie van cognitieve gedragstherapie en een warme begeleiding door de ouder, de leerkracht en de therapeut van het kind. Zo kan het kind stap voor stap leren praten op school.

Het boekje ‘Kinderen met praatangst leren spreken op school’ is een initiatief van de Vereniging Selectief Mutisme. Redacteurs zijn ervaren psycholoog-psychotherapeut Goedele Vandewalle en sociale wetenschapper Ingrid Tiggelovend.

Ook het prentenboek Woordenwolken van Winny Ang en Fatinha Ramos vult dit programma zeker aan.

Praktisch

  • Zachte cover, 44 pagina’s, A5-formaat
  • Isbn: 97894927840470
  • Prijs: € 16 in de boekhandel
  • Actie korting €2 bij www.studiosesam.be/winkel