Menu

Samen een dam opwerpen tegen het coronavirus

Op 8 en 29 mei zou onze tweedaagse opleiding Diversiteitscommunicatie in Hasselt plaatsvinden. Voorlopig lijkt het erop dat het coronavirus nog enkele maanden zal blijven ronddwalen in België en de wereld. Daarom lijkt het ons beter om deze opleiding te annuleren. We willen het veilig houden voor iedereen.

Communiceren in tijden van corona

Niet alleen gezondheidswerkers maar ook communicatiemedewerkers werken heel hard achter de schermen. Ze stellen nieuwe communicatieplannen op, ontwikkelen nieuwe materialen en proberen iedereen te bereiken. De bevolking en specifieke doelgroepen worden continu geïnformeerd, al dan niet in het Nederlands, over het coronavirus, de voortgang en de preventieve maatregelen.

De verbindende boodschappen (‘we moeten er samen door’, ‘zorg voor de ouderen’, ‘we hebben het virus bij het nekvel’, …) zorgen ervoor dat de solidariteit erg groot is en blijft. Toch blijft het een zoektocht om ook de zogenaamde moeilijker te bereiken doelgroepen te bereiken.

In GvA en De Standaard hielden we een pleidooi om de persoonlijke communicatie zeker niet te vergeten.

Nuttige websites

We verwijzen naar enkele nuttige sites met o.a. meertalige informatie over het coronavirus of over gerichte communicatieacties:

Meertalige info

Voor de communicatiemedewerkers

Over het bereiken van de genoemde ‘moeilijker te bereiken doelgroepen’

Algemene info over corona

Een pluim voor iedereen die voor- en achter de schermen een dam opwerpt tegen het virus. En de zoektocht om iedereen nu te kunnen bereiken, is meer dan ooit erg nodig. #samentegencorona

Verbindend communiceren naar iedereen

Communicatiemedewerkers hebben machtige hefbomen in handen en zitten op de juiste positie om verbinding te maken tussen de (meest kwetsbare) burgers en (de medewerkers in) de organisatie. Meer lezen?