Menu

To be is to belong. Over de reis van Yanti

Studio Sesam nodigde Winny Ang, schrijfster en kinderpsychiater uit om de thema’s van het nieuwe Sesam-boek ‘YANTI. Over de reis van haar leven’ uit te diepen tijdens de boekvoorstelling in de Internationale Luchthaven van Deurne. Winny is gespecialiseerd in transculturele psychiatrie en vertelde meer over het belang om ergens bij te horen aan de hand van vier citaten en de prachtige illustraties van Marie Van Praag. Hier lees je een verkorte uitgave van haar bijdrage.

1. To be is to belong

“Identiteit en belonging zijn een rode draad in het leven van mensen. Belonging klinkt net iets krachtiger dan het Nederlandse ‘erbij horen’. Belonging betekent existentieel erbij horen. Het is een primaire behoefte. In het boek is het prachtig weergegeven door de manier waarop Yanti op zoek gaat naar haar wortels  -hoe ziet het land eruit waar ik geboren ben?- en hoe ze zintuiglijk het land voelt waar ze vandaan komt.

Ik draag de Sesam-boeken een heel warm hart toe omdat belonging ook te maken heeft met identificatie: dat kinderen en jongeren zich kunnen herkennen in verhalen en personages. Herkennen geeft het gevoel dat je er mag zijn. Dat je deel uitmaakt van deze wereld. Dit gevoel beïnvloedt de geestelijke gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren. Vanuit het adoptieverhaal gaat to be is to belong nog een stap verder. Het gaat over de nood om je wortels te kennen. De illustratie is een prachtige metafoor voor de ouderfiguur met het kind.”

2) Migratie daagt de identiteit uit

“Ik werk met veel adolescenten in mijn praktijk, met migranten van de eerste, tweede en derde generatie. Tijdens de adolescentie worden kinderen en jongeren sowieso geconfronteerd met wie ze zijn en wie ze willen zijn. Migratie is enerzijds een positief verhaal omdat mensen bewust kiezen om te migreren en nieuwe kansen aan te gaan, maar migratie is ook transitie en verandering. Het is niet enkel een verandering van woonplaats, maar je verlaat je sociaal netwerk, je betekenis in de maatschappij en je laat je familie achter. Het is ook verlies en rouwen. Ieder van ons wordt hiermee geconfronteerd.”

Op een bepaalde manier zijn we allemaal migranten.

“Migratie dwingt tot zelfreflectie: wie ben ik maar ook wie ben ik in relatie met mijn omgeving. Je moet je gedragen weten door je omgeving. Migratie genereert een gevoel van gemis en af en toe thuiskomen. In het boek is het mooi verwoord als ‘de eeuwige twijfel, de eeuwige vragen’ en de migratie is raak verbeeld met een vogel als metafoor.”

3) Identiteit: over worden en zijn

“Dit klinkt een beetje gewichtig, maar ik wil hiermee zeggen dat identiteit dynamisch is. Het is geen rigide concept. Men spreekt van ‘fluide’ identiteiten. Identiteitsvorming is ook geen lineair proces. Identiteit interageert met de context waarin je je bevindt. Ook tijdens de volwassenheid komt men soms in een identiteitscrisis bijvoorbeeld als je migreert. Of  het ouderschap kan opnieuw heel veel vragen oproepen: ‘Vanwaar kom ik? Wie ben ik? Wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen?’

Identiteit zegt iets over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst waar je naar toe wil. Ook in het boek wordt de brug geslagen tussen het verleden met het heden en de toekomst.”

4) Voorbij identiteit zoeken naar verbinding

“De illustratie van Marie staat symbool voor de twee werelden die bij elkaar komen met de vogel als brugfiguur. Identiteit is niet enkel dynamisch, maar het is ook veelzijdig. Wij hebben een caleidoscoop van identiteiten. Ik sta hier in de eerste plaats in mijn professionele identiteit als kinderpsychiater, maar ik ben ook moeder. Doet dat ertoe? Eigenlijk niet, maar eigenlijk ook weer wel. We bezitten allemaal een waaier aan identiteiten waar we soms stukjes uithalen die we met elkaar in verbinding brengen.

Haryanti schrijft: ‘Het voelt als vreemden, maar toch verbonden met elkaar’. Een deel van onze identiteit kan ook spanning geven met een ander deel. Het spreekt elkaar tegen, het schuurt of het vernietigt soms een deel. Toch geloof ik erin dat we kunnen leren omspringen met deze caleidoscoop. Je hoeft niet te kiezen voor een bepaald deel van je identiteit. De identiteit van het Yanti bestaat ook uit verschillende stukjes: adoptiekind, Indonesisch, Belgisch, vrouw, … het zijn allemaal stukjes die met elkaar in verbinding staan.”

Wat je zocht heb je altijd al gehad. Ik hoop dat het boek een inspiratiebron is voor vele mensen die deze soortgelijke zoektocht aan het ondernemen zijn.”
8 mei 2018

Meer over Yanti. Over de reis van haar leven: klik hier.