focusgroepenDiensten en organisaties bewegen zich in een snel veranderende diverse omgeving. De grote uitdaging van diversiteitscommunicatie bestaat erin om het eigen  referentiekader te overstijgen en te zoeken naar een gemeenschappelijk verhaal voor de diverse doelgroep.  Alles begint en eindigt met het maken van ‘connectie’. Dus, laat de onderzoeker in je los.

We kunnen je helpen met laagdrempelige onderzoeksmethodieken waarvan wij vinden dat ze prima helpen om contact te maken met de doelgroep, aan onderzoek te doen en zo te zoeken naar een gemeenschappelijk verhaal:

  • het afnemen van diepte-interviews
  • desk en field research
  • het organiseren van focusgroepsgesprekken
  • enquêtes en vragenlijsten opstellen
  • persona’s uitwerken.

We deden al onderzoek in opdracht van o.a. BorgerBlad, Kinderrechtencommissariaat, Vagga en Jespo.

Heb je hierover een vraag? Neem dan zeker contact op.

Zie ook: