Studio Sesam heeft een pool van ‘sensitivity readers’. Dit zijn diverse auteurs met ‘cultuur en sociaal sensitieve’ voelsprieten. Wij screenen jouw teksten na en kijken naar:

  • genderneutraal en niet-kwetsend taalgebruik
  • representativiteit en herkenbaarheid
  • de diversiteit van perspectieven en invalshoeken, ook de niet-westerse
  • het verbindende in teksten, het vermijden van wij versus zij-schrijven
  • het gemeenschappelijke, verbindende verhaal.

Deze Sesam-pool screende al teksten en handboeken van verschillende uitgeverijen in Vlaanderen.

Contact

Zie ook: