Menu

Sprekers Netwerkdag Culturen en rolpatronen in kinderboeken

Orlando Verde

Orlando Verde is geboren in Venezuela in 1977 en informaticus van opleiding. Sinds 2001 woont hij in Antwerpen waar hij een master filmstudies en visuele cultuur behaalde. Hij is blogger, schrijver en filmmaker. Hij is ook stafmedewerker voor de interculturele beweging Kif Kif en schrijft voor verschillende platformen, waaronder Rekto:Verso, MO* en De Standaard. Hij is geboeid door diversiteit en cultuur.

Kim Lecoyer

is verbonden aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool, waar ze onderzoek verricht naar islamitische opvoedingsidealen en gezinsondersteuning aan moslimouders.  Ze werkt mee aan de jaarlijkse bijscholingen over islamitische visies op relaties en opvoeding. Ook stond ze aan de basis van de opleiding ‘Peaceful lives: familiale bemiddeling in moslimgezinnen’, die het kenniscentrum in 2016 organiseerde in samenwerking met vzw Karamah EU.

Ze is master in de sociale en interculturele psychologie, in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een master in wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie. Ze rondt momenteel haar doctoraat in de rechten af aan het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verrichtte naar niet-statelijke geschiloplossing in Belgische moslimgezinnen met een migratieachtergrond.

Naast haar werk voor het kenniscentrum is ze medeoprichtster en voorzitster van vzw KARAMAH EU, een mensen- en vrouwenrechtenorganisatie geleid door Belgische moslimvrouwen, die in 2016 de Emancipatieprijs van VOEM in ontvangst mocht nemen.

Fatma Arikoglu

studeerde Communicatie-wetenschappen (Ugent) en  communicatiemanagement, Public Relations en voorlichting (AHS Gent). Ze is sinds 2010 werkzaam als stafmedewerker gelijke kansen bij ella, kenniscentrum gender en etniciteit. Daarvoor heeft ze als onderzoeksmedewerker bij de Nederlandstalige Vrouwenraad gewerkt rond het thema asiel en opvang. Haar voornaamste werkdomeinen zijn gelijke kansen, intersectionaliteit, feminisme en minderheden.

In deze workshop worden de deelnemers meegenomen naar een “intersectionele” reis doorheen kinderboeken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we het kruispuntdenken toepassen en krijgen we handvaten aangereikt om ons bewuster te worden van ons blik over ‘de ander’ én onze eigen positie en privileges als auteur, tekenaar én lezer of kijker.

Azmi Latif

Azmi Latif werd in het begin van de jaren 80 geboren als dochter van Pakistaanse ouders. Ze woont in een multiculturele wijk in Rotterdam. Ze groeide op tussen en met twee culturen.  Zo leerde ze ‘switchen’. Schrijven was van jongs af aan Azmi’s passie. Ze schreef mee aan het boek ‘Borst vooruit’, nadat ze zelf behandeld was voor borstkanker. Haar bijdrage is in het bijzonder voor vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond van groot belang geweest. Acht jaar lang werkte Azmi als onderwijsopbouwwerker. Ze bezocht ‘zwarte’ basisscholen in het Rotterdamse Delfshaven en ging er in gesprek met ouders en school om de ouderparticipatie te bevorderen. Vanuit haar eigen beleving kon ze makkelijk fungeren als mediator tussen de school en ouders met een andere cultuur.

Als moeder van twee jonge kinderen gaat Azmi veel in gesprek met andere ouders op school en denkt ze mee met de leerkrachten. Samen met andere jonge ouders die zijn opgegroeid tussen twee culturen, richtte Azmi mee de Minhaj Weekendschool op. Spelenderwijs leren zij kinderen hoe zij zich het beste van beide culturen kunnen eigenen.

Voor haar kinderen vond Azmi moeilijk het ideale leesboek. Het beeld dat werd geschetst, paste niet bij hun realiteit. Dus begon ze zelf kleurrijke verhalen te schrijven, die ook iets leren over het leven. Eén ervan is het verhaal van Mimi, de kleine gestipte muis. Azmi brengt hiermee het gevoel in beeld dat ze zelf had op school, waar ze het zelf ook niet altijd gemakkelijk vond om ‘anders’ te zijn.

Azmi doet ook mee aan het leer- en creatietraject van Sesam 2.0.

Sayira Maruf

studeerde klinische psychologie en conflict & development aan de Universiteit Gent. Sinds 2008 is ze actief in de Brusselse socioculturele sector. Diversiteit loopt als een rode draad door haar professionele parcours. Ze is eveneens bestuurslid bij ella, kenniscentrum gender en etniciteit.

In 2017 neemt ze een professionele break van al die diversiteit om dan maar aan een superdivers kinderboek te werken …  Ze is één van de geselecteerde schrijvers van het leer-en creatietraject van Sesam 2.0.