Opleidingen en workshops Diversiteitscommunicatie

Wil je verbindend communiceren? Herkent iedereen zich in je organisatie? Ben je op zoek naar nieuwe doelgroepen? Wil je weten hoe je diversiteitsbewust en geloofwaardig kan communiceren?

Het aanspreken van een superdivers publiek vraagt meer dan ooit tevoren. De eendaagse opleiding inspireert medewerkers, biedt nieuwe inzichten en vaardigheden om aan diversiteitscommunicatie te doen.

Het boek ‘Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing’ en tien principes zijn de leidraad van de opleiding. Aan bod komen vaardigheden voor een actief diversiteitsbeleid, gerichte publiekswerving, verbindende communicatie in woord en beeld en het uitwerken van een verbindend verhaal, vrij van stereotypes. Deelnemers kunnen hun eigen materiaal of beleid aftoetsen.

We bieden ook workshops aan. Samen met de opdrachtgever bespreken we welke accenten van diversiteitscommunicatie aan bod komen. Meer info over de opleiding en workshops? Studio Sesam Workshops Diversiteitscommunicatie

Deze organisaties volgden de workshop of een opleiding: Orbit, Cera, OWMW Gent, Demos, Socius, Agentschap Integratie en Inburgering, NTGent, Poppunt, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Stad Gent, VVSG.

“Focus op wat ons bindt. Diversiteit = gewoonte + mentaliteit + respect. Begrip voor mensen die anders zijn dan jou. Je eigen referentiekader, Nivea en het charter. Geen fake communicatie. Een verhaal van ONS.” (feedback deelnemer)

“Dank je wel ! Fijn dat jullie er bij waren, ik kreeg ontzettend veel positieve reacties over jullie workshop.” (feedback Cera)

Workshop ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’

Hoe kan je als organisatie je boodschap aantrekkelijker maken voor een cultureel divers publiek?

De Kosovaarse vlag hijsen? Tolken in je team opnemen? Gebarentaal? Of kan je communicatiemateriaal attractiever maken door een beter woord- en beeldgebruik?

Tijdens de workshop ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ leren de deelnemers om hun eigen communicatiemateriaal te analyseren, een pretest op te stellen en de resultaten van de pretest te vertalen naar het eigen materiaal.

De workshop ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ kan over één of twee dagdelen lopen. Neem zeker contact op.

Eerste Hulp bij Diversiteitscommunicatie

Wil je advies en weerklank over je  communicatie en over het bereiken van diverse doelgroepen in de superdiverse samenleving?

De ondersteuning gebeurt in vier stappen:

  1. Een organisatie legt haar communicatievragen aan Studio Sesam voor per mail of telefonisch. Het nodige materiaal (verslagen, jaarverslagen, flyers..) wordt overgemaakt.
  2. We onderzoeken het materiaal en maken een schriftelijk verslag op van de  analyse, de communicatieproblematiek met suggesties voor verandering.
  3. We komen ter plaatse voor een overleg, bevindingen en ideeën worden uitgewisseld.
  4. Na dit overleg verzorgen we de follow up zoals teksten nalezen, materiaal beoordelen, beeldmateriaal opzoeken, …

Meer info: contact@studiosesam.be